Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/8.2.1/A/10

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

 Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku w województwie dolnośląskim

 Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/8.2.1/A/10

Data ogłoszenia: 10 lutego 2010 r.

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

1 marca 2010 r. - 26 marca 2010 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I runda konkursowa

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 I runda konkursowa

Listy rankingowe

 Uchwała ZWD z dnia 17 czerwca 2010

 I runda konkursowa

Listy podpisanych umów

 I runda konkursowa

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 I runda konkursowa