Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr III/8.2.1/B/10

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr III/8.2.1/B/10
Data ogłoszenia: 23 września 2010 r.

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa
 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

29 września 2010 r. – 21 października 2010 r

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Lista projektów

Listy rankingowe

 Lista rankingowa
 Uchwała ZWD z 23 listopada 2010 r.

Listy podpisanych umów

 

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów