Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr II/8.2.1/C/10

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

 Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku w województwie dolnośląskim

 Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr II/8.2.1/C/10

Data zawieszenia: 15 października 2010 r. więcej informacji

Data wznowienia: 17 września 2010 r.

Data zawieszenia: 31 maja 2010 r. więcej informacji

Data ogłoszenia: 9 kwietnia 2010 r.

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa - aktualna
 Załączniki - aktualne

 Dokumentacja konkursowa - archiwalna
 Załączniki - archiwalne

Termin przyjmowania wniosków

24 września 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.
Wznowienie konkursu: 17 września 2010 r.

29 kwietnia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.
Zawieszenie konkursu: 31 maja 2010 r.  

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

Listy rankingowe

 I runda konkursowa
 Uchwała ZWD z 13 lipca 2010 r.

 

 DII runda konkursowa
 Uchwała ZWD z 9 listopada 2010 r.

 

 

 Uchwała ZWD z 19 lipca 2011 r.
 Lista rankingowa - I runda konkursowa

Listy podpisanych umów

 I runda konkursowa
 Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 I runda konkursowa

 Lista członków KOP