Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/9.5/A/10

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5.  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

 Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

 Prezentacje ze spotkania informacyjnego

http://dolnyslask.pl/upload/EFS/konkursy_2010/9_3/100304_Prezentacje_9_3.zip

  

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/9.5/A/10

Data ogłoszenia: 26 marca 2010 r. 

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

12 kwietnia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

Zawieszenie konkursu  20 maja – więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I runda konkursowa

 I runda konkursowa (aktualizacja)

 II runda konkursowa

 II runda konkursowa (aktualizacja)

 III runda konkursowa

 III runda konkursowa - aktualizacja

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

 III runda konkursowa

 Procedura odwoławcza

 Procedura odwoławcza

 Procedura odwoławcza

 Procedura odwoławcza

Listy rankingowe

 I runda konkursowa
 Uchwałą ZWD z 28 czerwca 2010 r.

 II runda konkursowa
 Uchwała ZWD z 13 lipca 2010 r.

 III runda konkursowa
 Uchwała ZWD z 29 lipca 20101 r.

 Procedura odwoławcza
 Uchwała ZDW z 31 sierpnia 2010 r.

 Procedura odwoławcza
 Uchwała ZDW z 14 września 2010 r.

 Procedura odwoławacza
 Uchwała ZDW z 7 października 2010 r.

 Procedura odwoławcza
 Uchwała ZDW z 19 października 2010 r.

Listy podpisanych umów

 Lista podpisanych umów - sierpień 2010 r.

 Lista podpisanych umów - wrzesień 2010 r.

 Lista podpisanych umów - październik 2010 r.

 Lista podpisanych umów - listopad 2010 r.

 Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP