Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/IX/INN/10

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Tematy:

 1. Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów.
 2. Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integracja funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego.

 

Instytucja Pośrednicząca nie przygotowuje poradnika dla projektodawców dot. konkursu nr I/IX/INN/10. Zapraszamy do korzystania z materiałów informacyjnych Krajowej Instytucji Wspomagającej (www.kiw-pokl.org.pl):

 • Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
   Dokument do pobrania
 • Od pomysłu do projektu innowacyjnego - poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL 
   Dokument do pobrania
 • Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 
   Dokument do pobrania
 •  Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców 
   Ddokument do pobrania
 • Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 
   Dokument do pobrania

 

 

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/IX/INN/10

Data ogłoszenia: 3 września 2010 r.

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

18 października 2010 r. – 16 listopada 2010 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

 Lista rankingowa

 Uchwała ZWD z 25 stycznia 2011 r.

Listy podpisanych umów

 

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów