Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/8.2.1/A/11

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

1. Poradnik dla projektodawców Dokument do pobrania

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego Dokument do pobrania

3. Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

4. Dodatkowe dokumenty:

  • Wersja 6.4.1 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL więcej informacji

Konkurs nr I/8.2.1/A/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 1 lutego 2011 r.
 Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

14 lutego 2011 r. – 4 marca 2011 r.

Szczegółowy harmonogram prac

Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

Uchwała ZWD z dnia 4 maja 2011

 Lista rankingowa 

Listy podpisanych umów

Zbiorcze zestawienie umów- 2011 r.

 Lista podpisanych umów – październik 2011

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

Lista Członków KOP