Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/9.3/A/11

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

1. Poradnik dla projektodawców Dokument do pobrania

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego Dokument do pobrania

3. Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

  • Dokumentacja Konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursu I/9.3/A/11
    Dokument do pobrania
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu PO KL w świetle nowych wymagań
    Dokument do pobrania

4. Dodatkowe dokumenty:

  • Wersja 6.4.1 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL więcej informacji

Konkurs nr I/9.3/A/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 31 stycznia 2011 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

18 lutego 2011 r. – 17 marca 2011 r.

Szczegółowy harmonogram prac

Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

Procedura odwoławcza II
Zestawienie wniosków
Procedura odwoławcza

Listy rankingowe

Uchwała ZWD z dnia 20 września 2011 (procedura odwoławcza II)
Lista rankingowa (procedura odwoławcza II) 
Uchwała ZWD z dnia 17 maja 2011
Lista rankingowa
Uchwała ZWD z dnia 9 sierpnia 2011
Lista rankingowa - procedura odwoławcza

Lista podpisanych umów


Zbiorcze zestawienie umów
Lista podpisanych umów – wrzesień 2011
Lista podpisanych umów – sierpień 2011

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP