Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs II/8.2.1/C/11

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

1. Poradnik dla projektodawców Dokument do pobrania

2. Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego Dokument do pobrania

3. Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

Konkurs nr II/8.2.1/C/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 13 kwietnia 2011 r.

Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa

Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w 2011 roku – więcej informacji tutaj

 

5 maja 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Zawieszenie konkursu: 20 maja 2011 r. - więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (I runda)

 Szczegółowy harmonogram (I runda)

Wnioski  skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

 Uchwała ZWD z dnia 19 lipca 2011
 Lista rankingowa - I runda konkursowa

Listy podpisanych umów

Zbiorcze zestawienie umów- 2011 r.
 Lista podpisanych umów – wrzesień 2011

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

Lista Członków KOP