Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs II/9.4/PN/11

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Typy operacji: Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

Szczegółowe informacje

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

  • Projekty współpracy ponadnarodowej w ramach komponentu regionalnego PO KL – wymagania konkursowe
    Dokument do pobrania
  • Krajowa Instytucja Wspomagająca – Projekty innowacyjne testujące PO KL oraz Projekty współpracy ponadnarodowej
    Dokument do pobrania
  • Projekty współpracy ponadnarodowej i projekty innowacyjne w ramach komponentu regionalnego PO KL – przyczyny obniżenia punktacji i odrzucenia wniosku o dofinansowanie
    Dokument do pobrania

Konkurs nr II/9.4/PN/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 20 czerwca 2011 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

1 września 2011 r. – 30 września 2011 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej


Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

Uchwała ZWD z dnia 22 listopada 2011

 Lista rankingowa

Uchwała ZWD z dnia 29 listopada (zmieniająca Uchwałę z dnia 22 listopada br.)

Listy podpisanych umów

 Lista podpisanych umów - marzec 2012 r.

Listy Członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 

 Lista Członków KOP