Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

I/9.5/A/11

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

1. Poradnik dla projektodawców Dokument do pobrania

2. Odpowiedzi ze spotkania informacyjnego Dokument do pobrania

3. Prezentacje ze spotkań informacyjnych:

Konkurs nr I/9.5/A/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia 4 kwietnia 2011 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w 2011 roku – więcej informacji tutaj

22 kwietnia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.

Zawieszenie konkursu: 20 maja 2011 r. - więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram (I runda)
Szczegółowy harmonogram (I runda - aktualizacja)więcej informacji
Szczegółowy harmonogram (II runda)
Szczegółowy harmonogram (II runda - aktualizacja) - więcej informacji

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

Zestawienie wniosków – procedura odwoławcza
Zestawienie wniosków - I runda
Zestawienie wniosków - II runda

Listy rankingowe

Uchwała ZWD z dnia 9 sierpnia 2011
Lista rankingowa - I runda konkursowa
Uchwała ZWD z dnia 23 sierpnia 2011
Lista rankingowa - II runda konkursowa
Uchwała ZWD z dnia 22 listopada 2011
 Lista rankingowa - procedura odwoławcza

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów 
 Lista podpisanych umów – styczeń 2012

 Lista podpisanych umów - grudzień 2011
Lista podpisanych umów – październik 2011
Lista podpisanych umów – listopad 2011

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista Członków KOP