Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs II/9.3/B/11

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Poradnik dla projektodawców, prezentacje oraz odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego (z dnia 14.02.2011 r.) są dostępne w zakładce: Strona główna / Konkursy / 2011 / I/9.3/A/11

Konkurs nr II/9.3/B/11

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 23 września 2011 r.
Informacja o naborze wniosków

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa
Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

26 września 2011 r. – 25 października 2011 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

Zestawienie wniosków - procedura odwoławcza

Listy rankingowe

 Uchwała ZWD z dnia 21 lutego 2012 (procedura odwoławcza)

 Lista rankingowa (procedura odwoławcza)   

Uchwała ZWD z dnia 13 grudnia 2011
 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

 Lista podpisanych umów – marzec 2012

 Lista podpisanych umów - luty 2012

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista Członków KOP